De inspiratie voor mijn werk vind ik in de expressiviteit van de natuur. Het weergeven van ‘natuurelementen in communicatie’ is een vaak terugkomend thema, zoals te ervaren is in mijn werken gerelateerd aan het wad en het weidse Groningse landschap. Daarnaast probeer ik ook de verstilling van de afzonderlijke elementen vast te leggen. Op die manier ontstaan momentopnamen van natuurlijke processen, die dan op het doek verdere verdieping krijgen. Veel van mijn doeken gerelateerd aan het thema ‘Water’ zijn hiervan een goed voorbeeld.

Eigenlijk gaat het niet om het weergeven van de werkelijkheid, maar om het vastleggen van de beleving van atmosfeer en ruimte, zonder de verbinding met het werkelijke onderwerp helemaal te verliezen. Het werken op die zelf gecreëerde scheidslijn tussen realiteit en abstractie geeft mijn werk die spanning en diepte die ik in schilderwerk zo belangrijk vind.

Door het maken van schetsen, foto’s en aantekeningen krijg ik grip op het onderwerp en krijgt het direct of maanden erna zijn weerslag in het atelier.

Ik werk met grote kleurvlakken. De manier waarop ik schilder, laag over laag, de verf soms wegpoetsend, geeft mij de mogelijkheid meer diepte en spanning in het werk te brengen. Het is een “spel” van schilderen, weghalen, schuiven, aanbrengen en goed kijken wat er gebeurt.

Ik werk voornamelijk met olieverf op doek.

==> Artikel in Leeuwarder Courant